Sluta genast skolorna, med ”medling”!

Den mest förfärande, okunniga och improduktiva ”åtgärd” skolorna fortfarande håller på med kallar de för ”medling”. Man konfronterar den som utsatts för kränkningar och mobbning med förövaren eller förövarna. Det finns bara en förlorare med det, den utsatte. Ja skolan också, som bara visar att man misslyckats med sitt förebyggande arbete. Och låter mobboffer betala priset för sin okunnighet och försumlighet. Så här skriver jag i min bok En skola fri från mobbning, sid 76:

Så kallad medling

Man konfronterar mobbare och mobbad öga mot öga för att tala ut. För den som en längre tid kränkt och mobbat en kamrat kan det vara ett visst obehag att utsättas för en konfrontation med den man kränker och förolämpar. Men för den mobbade är det ännu en kränkning, en bekräftelse på att mobbningen betraktas som hennes eget ansvar.

En riktig medling är en komplicerad process, som tar mycket tid i anspråk, med många möten och efter speciella, tillitsskapande steg.  Kommuner är skyldiga att ha professionell medlare för personer över 21 års ålder. Medling är t ex ”En stegvis process där en opartisk tredje part underlättar för parterna i en konflikt att komma fram till en ömsesidigt godtagbar överenskommelse.” (Utas, Carlsson, Rosenberg, Kimblad ”Hantera konflikter och förebygg våld”.) Återigen är åtgärden avsedd för en konflikt, för en frivillig insats för två jämnstarka parter, som båda frivilligt vill ha hjälp att avsluta sin konflikt, inte för övergrepp och mobbning.

”—Som medlare ansvarar du för hela medlingsprocessen och att inte nya kränkningar uppstår. Det är därför viktigt att ha en god kunskap på området. Det är också viktigt att skilja på konflikter, kränkande behandling och mobbning. Personalledd skolmedling är inte ett antimobbningsverktyg.—”

(Laila Araya och Tamara Maskovic, företaget Medlingscentrum, i  Livskunskap för livskvalitet, Utas Carlsson, Nordén, Sevéus , Sevéus förlag 2013)

 

Enligt 2 kap. 7 § diskrimineringslagen och 6 kap. 10 § skollagen ska huvudmannen om det förekommer trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande behandling vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att i framtiden förhindra trakasserier och kränkande behandling.  Ur Skolverkets allmänna råd. Kapitel 6, Att åtgärda trakasserier och kränkande behandling.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s