Ska vi stoppa mobbning?

En provocerande rubrik. Naturligtvis ska vi stoppa mobbning. Men vi ska stoppa det långt innan det har blivit mobbning. Medan det läggs ner enorma energier på att ta hand om de som utsatts för kränkande utfrysning, ensamhet, övergivenhet, kanske våld kanske man ska fundera över alla de andra som har varit inbegripna i händelserna.

Var började det? Var det någon som började? Vem fortsatte? Var det någon som gav sitt godkännande till händelserna? Var det den som utsattes för vidrigheterna själv som orsakade att det blev som det blev?

Ger man sig tid att reflektera upptäcker man ganska snabbt hur komplext det är med mobbning. Det är inte en mobbare och ett mobboffer. Det finns mycket mer att reflektera över innan vi börjar söka lösningar. För det är vad den här bloggen går ut på – att söka lösningar. Och några lösningar finns inte i sikte förrän man förstår vilka problem man är ute efter att lösa.

ETT vet vi säkert: De brandkårsutryckningar som görs i form av tillsägelser, åthutningar, samtal, ”allvarliga samtal”(vad är det?), utredningar, bestraffningar osv stoppar ingen mobbning, och har aldrig gjort det. Ogräs försvinner om man bara tar bort dess rötter.