”Det går väl inte. Mobbning har alltid funnits och kommer alltid att finnas.”

I decennier har mobbning i skolor diskuterats och debatterats. Det översattes till svenska från engelskans mobbing av Peter Paul Heineman, radiodoktorn kallad, i hans bok 1972, Mobbning, gruppvåld bland barn och vuxna. Inte mycket tyder på att mobbningen i svenska skolor har minskat trots all denna debatt. Skolverket och Friends undersöker regelbundet och är ganska samstämmiga i att antalet barn i svenska skolor som är rädda och oroliga för att utsättas för kränkningar och mobbning är mellan 45000 och 60000. Varje dag!

Eftersom åratal av debatter, forskning och åsikter om mobbning inte har lett till nämnvärd förändring är det dags att undersöka på ett annat sätt, hur man kan stoppa detta gissel för varje generation. Att jämföra mobbning med en farsot, en allvarlig sjukdom, är inte att överdriva. Utslagning och djupa sår för livet är effekter av mobbning i skolan. Om så många barn drabbades av kolera eller trafikskador varje dag skulle samhället inte ge sig förrän problemet var löst!

I bloggform avser jag att lyfta fram MÖJLIGA LÖSNINGAR på mobbning. Vi behöver inte mer information om hur vidrig och livshotande mobbning är. Vi behöver hitta lösningar, och för att göra det måste vi studera VAR problemen finns, NÄR mobbning uppstår, VILKA som inte stoppar mobbning, och VARFÖR de inte gör det. Kan vi se det kan vi också se till att de avgörande brytpunkterna byts ut mot fungerande.

Mobbning behandlas nästan alltid som ett individuellt problem, dvs att det är någon eller några som är elaka och gör onda saker, och att det är någon eller några som är utsatta och som måste behandlas på något sätt. Att försöka ändra på människors sätt att tänka, vara och bete sig vet väl alla vilket omöjligt uppdrag det är. Fråga en reklammänniska! Men mobbning är ett strukturellt problem, dvs att orsakerna till att mobbning kan uppstå och fortsätta finns i skolans och samhällets organisation. Den organisationen har vi uppfunnit själva, och därför är det vi som tillsammans kan ändra på den, så att vi äntligen får EN MOBBNINGSFRI SKOLA.